Roczny kurs pisarski – recenzja Tomasza Wachowiaka

Warsztatpisarza.pl to jedno z tych przedsięwzięć szkoleniowych, o których można powiedzieć, że jest wzorem do naśladowania. Autorzy serwisu poprosili mnie o wyrażenie opinii na temat przygotowanej przez nich platformy. Zależało im w szczególności na recenzji strony technicznej, e-learningowej, ze względu na to, że zajmuję się zagadnieniami e-learningowymi od 2007 roku i w tym czasie miałem okazję tworzyć platformy, kursy na nich, a także administrować tego typu systemami.

Autorzy serwisu warsztatpisarza.pl dla swojego przedsięwzięcia wybrali platformę moodle (umieścili ją na subdomenie https://platforma.warsztatpisarza.pl), która cechuje się olbrzymimi możliwościami konfiguracji i dostosowania tego narzędzia do szczegółowych potrzeb szkoleniowych. Twórcy zdecydowali się również na bardzo przejrzystą i nierozpraszającą szatę graficzną, co zawsze pozytywnie przekłada się na zaangażowanie uczestników i lepsze wyniki procesu dydaktycznego. Zrezygnowano między innymi z ostrej kolorystyki czy wyskakujących okienek, które mogłyby odciągać uwagę uczestników szkolenia.

Osoby zaangażowane w przygotowanie platformy wzbogaciły ją także o dodatkowe moduły, zwiększające funkcjonalność całego systemu. Dotyczy to w szczególności możliwości umieszczania na platformie nowoczesnych narzędzi, wykorzystujących HTML5, oraz włączenia w tok szkolenia elementów interaktywnych i multimedialnych. Na platformie został zaimplementowany moduł telekonferencji, przygotowany między innymi z myślą o szkoleniach online, zawierający charakterystyczne dla tego typu aktywności, udogodnienia i udoskonalenia.

W samym kursie i jego poszczególnych modułach wykorzystano różnorodne aktywności/narzędzia charakterystyczne dla moodla. Wzbogacono je także o dodatkowe narzędzia, wykraczające poza wewnętrzne możliwości tego typu platform. Czynią ono szkolenie bardziej interaktywnym, zapraszając uczestnika do współdzielenia się swoimi spostrzeżeniami, udziału w dyskusjach, dzielenia się własnym doświadczeniem i ulubionymi/wartościowymi utworami literackimi (co wynika z tematyki kursu), sprawiają, że uczestnik, jeśli tylko chce, może stać się członkiem większej społeczności zaangażowanej w doskonalenie literackie.

Do dobrych praktyk, zastosowanych także na platformie e-learningowej Warsztatu Pisarza, należy także stopniowe udostępnianie treści. Zrezygnowano z prowadzenia szkolenia, w którym uczestnik ma od początku dostęp do wszystkich materiałów, zapewne ze względu na to, że taki sposób realizacji doskonalenia zawsze wprowadza większy chaos i utrudnia realizację programu edukacyjnego dla danego kursu. Często uczestnicy wyprzedzają program, „zaglądają” do materiałów, które wydają im się najbardziej atrakcyjne, nie rozumiejąc złożoności i wzajemnych relacji pomiędzy zagadnieniami poruszonymi na kursach. Warsztat Pisarza rozwiązał ten problem, odpowiednio dawkując i udostępniając materiały w kolejności i odstępach dostosowanych do potrzeb programowych. Zrezygnowano przy tym z niewygodnego systemu haseł dostępowych do kolejnych materiałów, zastępując je funkcjonalnością moodla pozwalającą ograniczać dostęp do zasobów, ustalając konkretną datę udostępnienia treści. Jest to szczególnie wygodne w kursach takich jak kurs pisarski Warsztatu Pisarza, tzn. prowadzonych w oparciu o zaplanowany wcześniej harmonogram.

Podsumowując, platforma, na której umieszczono Roczny kurs pisarski, jest przygotowana w sposób profesjonalny. Jej twórcy korzystali z dobrych praktyk tworzenia zasobów e-learningowych. Platforma przygotowana jest w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy i zdobywanie umiejętności, a różnorodne, multimedialne aktywności sprawiają, że nauka jest przyjemnością – o ile oczywiście uczestnik podchodzi poważnie do udziału w kursie i jest w niego zaangażowany.

Tomasz Wachowiak – autor szkoleń
i administrator platform e-learningowych